بزرگترین گردهمایی علمی آزمایشگاهیان خراسان در دومین کنفرانس علمی حکیم جرجانی با عنوان

آزمایشگاه و تومورهای بدخیم ویروسی

همراه با امتیاز آموزش مداوم

برگزار می گردد.

 

مکان : تالار رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع)

زمان : 2/12/97

ساعت شروع کنفرانس : 8:30

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر اینجا را مراجعه نمائید.