کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

کنفرانس علمی حکیم جرجانی

سومین سمینار علمی حکیم جرجانی

 

در هتل میثاق مشهد

با عنوان  کنترل کیفی داخلی و تفسیر نتایج کنترل کیفی خارجی در آزمایشگاه

همراه با امتیاز آموزش مداوم برگزار می گردد.

زمان : 98/09/06

98/09/07

پوستر همایش

برنامه تفضیلی همایش

 

        نحوه ثبت نام

       1- تکمیل فرم ثبت نام 

               (,ویژه همکاران، اساتید و دانشجویانی که نمی توانند در سامانه آموزش مداوم ثبت نام نمایند جهت صدور گواهی معتبر علمی)

      2- ثبت کنفرانس در سامانه آموزش مداوم     http://www.ircme.ir 

 

 

soap2day