هفتمین نمایشگاه تجهیزات نوین آزمایشگاهی خراسان رضوی

 همراه با همایش علمی   

 زمان برگزاری : 

  8 و9 آبان ماه 1402

مکان برگزاری : 

هتل نوین پلاس واقع در الهیه بلوار صادقیه - صادقیه 12 

 

اطلاعات بیشتر

جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی