کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی

 

بياري خداوند متعال چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی تاریخ ۲۳ و۲۲ آذر ماه سال جاري

در محل دانشکده علوم - دانشگاه فردوسی برگزار می گردد.

جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی


لطفا مدیران محترم شرکتها جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای بیژن نجاتی (مدیر برگزاری نمایشگاه)

به شماره تماس 09159119279 برقرار نمائید.

 

بديهي اولویت واگذاري غرفه ها براساس ثبت نام و واريز وجه می باشد.


                          نحوه ثبت نام در نمایشگاه

                              1- تکمیل فرم اولیه ثبت نام

                             2- پرداخت هزینه غرفه  به شماره کارت 6037691565011343 صاحب حساب آقای خدیوی بانک صادرات ایران

                             3- تکمیل فرم ثبت نام نهایی شرکتها

                             4- بعد از تکمیل مراحل فوق، لطفا کد رهگیری فرم ثبت نام نهایی شرکتها  و فیشهای پرداختی  را به شماره

                                 تلگرام 09159119279 ارسال فرمائید.

پوستر نمایشگاه


پلن کلی  نمایشگاه


مسئولین برگزاری نمایشگاه

 بیژن نجاتی (مدیر برگزاری نمایشگاه)

محمد کمالی  (مسئول روابط عمومی)

مهدی عطاریان (مسئول تدارکات)