کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه

آب و هوا

اوقات شرعی

اطلاعیه ها

     
   متقاضی کارمند : یک آزمایشگاه واقع در محدوده بلوار وکیل آباد برای شیفت عصربخش هورمون شناسی ، متقاضی استخدام یک نیروی زیده و کارآمد می باشد. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره تلفن 09155185623 تماس برقرار نمائید.

واحد کاریابی و اشتغال هیات مدیره جابک خراسان رضوی                                                                                                                   تاریخ درج خبر 97/08/13

 
   متقاضی کارمند : یک آزمایشگاه واقع در محدوده بلوار وکیل آباد برای شیفت صبح بخش های   بيوشيمي، هورمون شناسی ، ميكروب شناسی، هماتولوژی و  قارچ شناسی ، متقاضی استخدام یک نیروی زیده و کارآمد می باشد. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره تلفن 09155091171 تماس برقرار نمائید.

واحد کاریابی و اشتغال هیات مدیره جابک خراسان رضوی                                                                                                                   تاریخ درج خبر 97/08/10

 
    متقاضی کارمند : یک آزمایشگاه واقع در محدوده بلوار توس برای شیفت صبح بخش های فنی  هماتولوژی  و هورمون شناسی، متقاضی استخدام یک
نیروی زیده و کارآمد می باشد. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره تلفن 09157037148 تماس برقرار نمائید.

واحد کاریابی و اشتغال هیات مدیره جابک خراسان رضوی                                                                                                                    تاریخ درج خبر 97/07/05

 
           
  متقاضی کارمند : یک آزمایشگاه واقع در محدوده بلوار توس برای شیفت صبح بخش های فنی  هماتولوژی  و هورمون شناسی، متقاضی استخدام یک
نیروی زیده و کارآمد می باشد. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره تلفن 09157037148 تماس برقرار نمائید.

واحد کاریابی و اشتغال هیات مدیره جابک خراسان رضوی                                                                                                                    تاریخ درج خبر 97/07/05

 
     
     متقاضی کار : یک کارشناس آزمایشگاه و آشنا به  بخش های فنی  میکروب ، هورمون (الایزا)، سیسمکس، بیوشیمی (سلکترا) و  نمونه گیری متقاضی استخدام در آزمایشگاه می باشد. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره تلفن 09153086905 تماس برقرار نمائید.

واحد کاریابی و اشتغال هیات مدیره جابک خراسان رضوی                                                                                                                    تاریخ درج خبر 97/08/21

 

 


    

اطلاعیه شماره 2 جابک خراسان رضوی

فرایند واحد کاریابی و اشتغال

اساتید محترم و همکاران گرامی علوم آزمایشگاهی

احتراماً به منظور حمایت از کلیه همکاران و فارغ التحصیلان عضو جامعه و نیز تامین نیروی انسانی مورد نیاز آزمایشگاههای خصوصی و غیر دولتی در استان خراسان رضوی پیرو برنامه ریزی و هماهنگیهای به عمل آمده از سوی جابک خراسان رضوی برای ساماندهی و جذب نیروی متخصص و متعهد آزمایشگاهی و تسهیل فرایند ارائه فرصتهای شغلی، از دو طریق می توانید با تکمیل موارد ذیل متقاضی کار و یا کارمند خود جهت استخدام نیروی فنی آزمایشگاهی باشید:

1-    سایت جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی

2-    کانال رسمی جابک خراسان رضوی

3-    درج آگهی متقاضی کار و کارمند از تاریخ ثبت فقط مدت سه ماه در این دوم منبع رسمی اطلاع رسانی یعنی کانال تلگرامی و سایت جامعه قرار می گیرد و بعد از موعد مقرر حذف خواهد شد.

 

سایت جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی

1-    تکمیل فرم اینترنتی متقاضی کار و یا کارمند

2-    بررسی عضویت و تایید درخواست متقاضی از سوی کارشناس کاریابی و اشتغال آقای آقای محسن ولی زاده

3- ارسال پیامک تایید عضویت و مدارک متقاضی

4- درج درخواست متقاضی در کانال رسمی جابک خراسان رضوی و سایت جامعه


 

 فرم متقاضی کار              فرم متقاضی کارمند

 

 

         
     

نمونه فرم متقاضی کارمند

 یک آزمایشگاه واقع در محدوده .............  برای شیفت .... با مدرک .... برای بخش فنی ..........  و یا پذیرش و جوابدهی و دارای مهارتهای ........، متقاضی استخدام یک نیروی زبده و کارآمد می باشد. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای محسن ولی زاده به شماره تلفن 09153086905 تماس برقرار نمائید.

واحد کاریابی و اشتغال هیات مدیره جابک خراسان رضوی

نمونه فرم متقاضی کار

 اینجانب ..... با مدرک ، متقاضی کار در بخشهای .........  برای شیفتهای ........... با N سال سابقه کار در آزمایشگاههای .........  می باشم. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با آقای محسن ولی زاده به شماره تلفن 09153086905 تماس برقرار نمائید.

واحد کاریابی و اشتغال هیات مدیره جابک خراسان رضوی