کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

مدیر واحد حقوقی

مهدی آگنج

عضو اصلی هیات مدیره

سمت : مدیرواحد حقوقی و روابط بین الملل
محل خدمت : آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر امینی
تلفن تماس09156128698
ارتباط در واتس آپ: 09363804294
ایمیل: agila.eagle@gmail.com

soap2day