کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

امور صنفی

1- پی گیری موسسات غیرمجاز برگزار کننده کلاسهای علوم آزمایشگاهی از طریق هیات مدیره جابک خراسان رضوی از قییل

 

اعتراض هیات مدیره به دوره کارورزی آزمایشگاه تشخیص طبی توسط شرکت شرکت زیست ره آورد توس و آزمایشگاه نوین مشهد

  

 


 

 

 

2- پی گیری نامه دکتر سعید مهدوی مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص بکار نگرفتن دانش آموختگان رشته های غیر علوم آزمایشگاهی در بخشهای فنی آزمایشگاه های تشخیص طبی

 

 

 

 

مجموعه اقدامات کشوری

         
         
         

 

soap2day