کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه

آب و هوا

اوقات شرعی

گزیده فعالیتهای جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی

 
          

انتخابات دومین هیات مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی 

95/10/3

شروع فعالیت

95/10/6

سال1395

1- ایجاد چارت تشکیلاتی و تنظیم شرح وظائف جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی

2-برگزاری دومین همایش و نمایشگاه تجهیزات نوین آزمایشگاهی در محل هتل جم تاریخهای 28 و 29 بهمن 1395

3- ایجاد خانه آزمون زبان اعضای جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی

4- ارسال نامه اعتراض آمیز هیات مدیره در خصوص برگزاری دور ه های علوم آزمایشگاهی در 12 روز به جابک کشوری و خواستار رسیدگی به این قبیل فعالیتها

5- انتخاب دکتر مجید مجرد عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به عنوان دبیر علمی همایشها و دوره های کد دار آموزش مداوم جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی

6- راه اندازی سایت جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی

7-اولین نشست هم اندیشی و تجلیل از اعضاءهیات مدیره و فعالان دوره گذشته در سالن کنفرانس محل مرکز بهداشت شماره یک مشهد مورخ 18 اسفند ماه

8-برگزاری همایش علمی ناهنجاریهای جنینی، اتیولوژی، غربالگری و تشخیص مورخ 96/02/14

9-برگزاری جشن روز علوم آزمایشگاهی 96 مورخ 96/02/15

10-برگزاری جلسه هیات مدیره با حضور رابطین و سوپروایزرهای آزمایشگاهی 96/08/11

11-برگزاری جلسه مشترک با جناب آقای فاضلیان رئیس هیات مدیره کشوری و آقای قریشی نماینده مشهد در هیات مدیره کشوری مورخ 96/05/16

12-برگزاری جلسه مشترک بین اعضاء هیات مدیره و مسئولین اداره امور آزمایشگاهها در محل اداره امور آزمایشگاهها مورخ 96/10/04

13- برگزاری سومین نمایشگاه تجهیزات نوین آزمایشگاهی خراسان رضوی مورخ 21 و 22 دی ماه 1396

14- برگزاری اولین همایش علمی حکیم جرجانی با موضوع تکنولوژی های نوین تشخیصی (NGS) مورخ 21 و 22 دی ماه 1396

15-برگزاری جشن روز علوم آزمایشگاهی  97

16- برگزاری مسابقه فوتسال جام حکیم جراجانی

17- برگزاری چهارمین همایش و نمایشگاه تجهیزات نوین آزمایشگاهی خراسان رضوی

18- برگزاری دومین همایش علمی حکیم جرجانی  با موضوع آزمایشگاه و تومورهای بدخیم ویرورسی مورخ 97/11/25

19- برگزاری مسابقه علمی تلگرامی حکیم جرجانی

20- برگزرای دومین دوره مسابقات فوتسال جام حکیم جرجانی

21- برگزاری جشن روز علوم آزمایشگاهی 13 اردیبهشت ماه 1398

22- برگزاری جلسه با دکتر انجیدانی مدیر محترم نظارت بر امور درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تاریخ 98/06/06

مجموعه انعقاد قرارداد جابک

                      شرکت فروشگاه اینترنتی مشهدکالا ارائه دهنده وسایل الکترونیکی، سال 95

                      شرکت بیمه البرز ارائه دهنده خدمات بیمه ای، سال 95

                      هتل جم