کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه

آب و هوا

اوقات شرعی

اعضای هیات مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی


 
                                         اعضاي هيات مديره    
 
 http://www.khmlss.com/picture/khadivi.jpg 

مهدي خديوي

سمت: عضو اصلی و رئيس هيات مديره

محل خدمت: اداره امور آزمایشگاهها

 تلفن تماس: 09155310634-09372877211

  KhadiviM1@mums.ac.ir

      

بیژن نجاتی ریحانی

سمت: عضو اصلی و نايب رئيس هيات مديره

 محل خدمت: بیمارستان شهید هاشمی نژاد

 تلفن تماس: 09159119279

   Nejatib1@mums.ac.ir

b.nejati.r@gmail.com

 
 
       
 
 

محسن ولی زاده

سمت: عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت: دانشکده پزشکی

تلفن تماس: 09153086905

آدرس الکترونیک:

valizadehm1@mums.ac.ir

    محمد كمالي

سمت: عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت: مركز بهداشت شماره يك

 تلفن تماس: 8917265 - 09156207327

آدرس الکترونیک:

   Kamalim3@mums.ac.ir

 
     
      

 مهدي عطاريان

سمت: عضو اصلی و خزانه دار هیات مدیره

 محل خدمت: بيمارستان دكتر شريعتي

    تلفن تماس: 09155156549

آدرس الکترونیک:

   AttarianM1@mums.ac.ir 


 

امید نجاتی

سمت: عضو اصلی هیات مدیره

محل خدمت: بمارستان 22 بهمن

تلفن تماس: 09361092442

آدرس الکترونیک:

omidnejati@yahoo.com


 
 
   
سیدحمید طباطبائی

سمت: عضو اصلی هيات مديره

محل خدمت: بیمارستان خاتم الانبیاء

تلفن تماس:  09159119154

آدرس الکترونیک: 

TabatabaeiH1@mums.ac.ir

 

   

 عزیزا... بهجتی

سمت: بازرس اصلی هيات مديره

تلفن تماس: 09155185623

آدرس الکترونیک: 

BehjatiA1@mums.ac.ir

 
 
      

سیدامیر میرباقری

سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

محل خدمت: بیمارستان امام رضا (ع)

تلفن تماس: 09155194502

آدرس الکترونیک:

MirbagheriA1@mums.ac.ir 

    مهدی طاهری بنکدار

سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

محل خدمت: مرکز بهداشت

تلفن تماس: 09155091171

آدرس الکترونیک:

TaheriBM1@mums.ac.ir

 
   
   
محسن صادق الحسینی

سمت: بازرس علی البدل هیات مدیره

محل خدمت: درمانگاه ولی عصر

تلفن تماس: ...

آدرس الکترونیک:


   

 

 
   

فرم ثبت نام آزمایشی

 

LiveZilla Live Chat Software