کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

اطلاعیه های جابک خراسان رضوی

 

اطلاعیه شماره 1 جابک خراسان رضوی

 

 


اطلاعیه شماره 2 جابک خراسان رضوی

فرایند واحد کاریابی و اشتغال

اساتید محترم و همکاران گرامی علوم آزمایشگاهی

احتراماً به منظور حمایت از کلیه همکاران و فارغ التحصیلان عضو جامعه و نیز تامین نیروی انسانی مورد نیاز آزمایشگاههای خصوصی و غیر دولتی در استان خراسان رضوی پیرو برنامه ریزی و هماهنگیهای به عمل آمده از سوی جابک خراسان رضوی برای ساماندهی و جذب نیروی متخصص و متعهد آزمایشگاهی و تسهیل فرایند ارائه فرصتهای شغلی، از دو طریق می توانید با تکمیل موارد ذیل متقاضی کار و یا کارمند خود جهت استخدام نیروی فنی آزمایشگاهی باشید:

1-    سایت جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی www.jabak-khrazavi.com (قسمت واحد کاریابی و اشتغال)

2-    کانال رسمی جابک خراسان رضوی

3-    درج آگهی متقاضی کار و کارمند از تاریخ ثبت فقط مدت سه ماه در این دوم منبع رسمی اطلاع رسانی یعنی کانال تلگرامی و سایت جامعه قرار می گیرد و بعد از موعد مقرر حذف خواهد شد.

 

سایت جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی

1-    تکمیل فرم اینترنتی متقاضی کار و یا کارمند

2-    بررسی و تایید درخواست کنندگان از سوی کارشناس کاریابی و اشتغال سرکار خانم مریم سپهری

3-    اطلاع رسانی اعضاء از طریق کانال رسمی جابک خراسان رضوی و سایت جامعه


 

 فرم متقاضی کار              فرم متقاضی کارمند

 

 کانال رسمی جابک خراسان رضوی

1-    ارسال عبارت " متقاضی کار " به آی دی m_sepehri_30

2-    ارسال عبارت " متقاضی کارمند" به آی دی m_sepehri_30

4-    ارسال فرم مربوطه مشخص برای متقاضیان از سوی کارشناس کاریابی و اشتغال سرکار خانم سپهری

3-    اطلاع رسانی اعضاء از طریق کانال رسمی جابک خراسان رضوی و سایت جامعه

 
soap2day