کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه

آب و هوا

اوقات شرعی

متن

 

مجموعه تندرستی احد واقع در هاشمیه 17 -سامانیه 13 با مدیریت مهندس جعفری با تخفیف 50 درصدی پذیرای

اعضای محترم جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی می باشد.

مهندس جعفری

مدیر عامل شرکت احد راهیان ورزش

موسس باشگاه ورزشی احد

مربی و داور رسمی فدراسیون پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران

تلفن تماس :

38842435 و 38842340

09151111263

هزینه بدون تخفیف باشگاه

3 ماهه 700000 تومان

6 ماهه 1200000 تومان

12 ماهه 2000000 تومان