کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان دیروز ، امروز و فردا

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به لطف فضای موجود ، نخستین تشکل صنفی بنام "جامعه آزمایشگاهیان پزشکی ایران" اعلام موجودیت نمودکه علیرغم فعالیتهای اولیه وحتی داشتن" نشریه سراسری" بدلایل مختلفی موفق به انجام فعالیتهای حرفه ای نگردیدند. از فعالان این گروه می توان از آقایان "محمدحسین طالب زاده ، مهدی شریفی، حسن صاحبی، رضا مخلصی، هاشم رزاززاده وپزشکی" نام برد.

در اواخردهه شصت جمع دیگری از علاقمندان ازجمله آقایان" محمدجواد اعلمی ، کاظم مصدقی ، کاظم فیروزی، کبیری ، کریمی ، خواص و خانم شاعری" تلاش فراوانی نمودند تا جامعه آزمایشگاهی را احیا نمایند. اما متاسفانه علیرغم خواست عمومی وحتی برگزاری انتخابات باز هم به دلایلی این گروه نیز موفق به اخذ مجوزهای لازم وادامه فعالیت نشدند.

در اوایل دهه هشتاد با تلاشهای فوق العاده وپایمردی های شگرف" آقای محسن ولی زاده" دور جدیدی از فعالیتها آغازگردید. با تشکیل هیات موسس توسط آقایان"صفایی تبار ، طالب زاده، ولی زاده، هدایتی" و اخذ مجوزهای قانونی ، برابر اساسنامه نخستین دوره انتخابات جامعه برگزار گردید که طی آن آقایان" داود عبدالمومن طوسی ، عزیز... بهجتی ، مرادعلی صفایی تبار ، محمد مجتبایی ، صمد نصیرایی وخانم شهودی فر" بعنوان اعضاء هیات مدیره وآقایان" امیر حنایی ومجیدخرسند" بعنوان بازرسین جامعه انتخاب شدند.درآذر ماه 1387 دومین دوره انتخابات مذکوربرگزارگردید که از بین داوطلبان موجود آقایان سیدمسعود علوی ، مهدی خدیوی ، محسن ولی زاده ، سید حمیدطباطبایی ، سید امیر میرباقری ، محمدکمالی ، محمد باقرخرمی وخانم مبلغ به عنوان اعضاء هیات مدیره وآقایان زین العابدینی و... به عنوان بازرسین جامعه انتخاب گردیدند.

سومین دوره انتخابات جامعه درپنجم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید، دراین انتخابات که باشرکت "گسترده وچشمگیر" همکاران مختلف آزمایشگاهی اعم از دولتی وخصوصی برگزارشد. "چهره های جدید وتحول خواه "نیز در کنار افراد قدیمی و شناخته شده توانستند با کسب" رای اعتماد "همکاران به عضویت هیات مدیره وبازرسین دوره جدید مفتخرگردند.

بدون تردید با "پوست اندازی وتکامل" جامعه به ویژه ایجاد تشکل کشوری آزمایشگاهیان ، حجم مطالبات وانتظارات از هیات مدیره فزونی یافته، بویژه در شرایطی که دولت محترم نیزبرتقویت "نهادهای مدنی وصنفی" درعرصه های اجتماعی تاکید دارند. هیات مدیره  می تواند با رویکردهای نوین از جمله :" بازتعریف تشکیلات جامعه" ، نقد وارزیابی عملکرد هیات مدیره های قبلی و"نگاه امیدوارانه به آینده" وحرکت بر محور"قانون گرایی" با پی افکندن طرحهای نو درجهت تامین مطالبات اعضاء اقدام اساسی نماید. بدیهی است برای تحقق اهداف مدیریت کارآمد بسیج وبکارگیری همه نیروها ، اعم از" نیروهای جوان وبا تجربه"        درعرصه های اجرایی وتصمیم گیری ضرورتی اجتناب پذیر بنظر میرسد ، همچنین" تدوین آیین نامه های داخلی جدید" ، داشتن ارتباط ارگانیک ، منظم ومستمر با "رابطین جامعه ، شفاف سازی وارائه کارنامه فعالیت وعملکرد، ایجادنشریه، فعالترساختن سایت جامعه و.... از جمله" پیشنهادات راهبردی" دیگردراین زمینه می باشند.

امید است" اعضاء جدید هیات مدیره" ، بعنوان متولیان یک "نهاد اصیل وریشه دار مدنی" با درک شرایط موجودو استعانت از حضرت حق در مسیرتحولات پرشتاب جامعه وخواسته های اعضاء گام برداشته واعضاء جامعه نیزبا حمایت های مادی ومعنوی خویش هیات مدیره را درجهت تحقق اهداف متعالی فوق یاری نمایند.

 

مراد علی صفایی تبار

عضو هیات موسس و نخستین دوره

هیات مدیره جامعه آزمایشگاهیان خراسان

soap2day