کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

جام مسابقات ورزشی حکیم جرجانی

         
      

جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی در نظر دارد

سومین المپیاد ورزشی جام حکیم جرجانی

برگزارنماید:

 

هزینه شرکت در مسابقات فوتسال هر تیم 800000 تومان

 

نماینده محترم لطفا اعضای علوم آزمایشگاهی تیم حتما عضو جابک کشوری باشند و یا اگر کارت عضویت جدید را دریافت نکرده اند

تا سه روز قبل از جلسه هماهنگی ثبت نام کشوری را انجام دهند.

 

هزینه شرکت در مسابقه ورزشی انفرادی 80000 تومان

 

مسابقات انفرادی برای تمامی شاغلین آزمایشگاه ها از نیروی خدمه تا مسئول فنی در مراکز خصوصی و دولتی و یا فارغ التحصیلان علوم آزمایشگاهی به صورت آزاد برنامه ریزی شده است و همچنین شرکت کنندگان محترم می بایست برای شرکت در چند مسابقه انفرادی هر فرم را به صورت جداگانه تکمیل نمایند.

برای شرکت در مسابقات، عضویت شاغلین علوم آزمایشگاهی در جابک کشوری الزامی می باشد.

 

شروع ثبت نام 20 اسفندماه

مهلت ثبت نام تا 29 اسفندماه


🏆از تیم های برتر در جشن روز علوم آزمایشگاهی تقدیر به عمل خواهد آمد.


تلفن تماس جهت هماهنگی:

09155058688 آقای پاشایی نژاد

09362393487  خانم صانعی

 

   
    آیین نامه برگزاری مسابقات    
         
         

 

 

 

soap2day