کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه

آب و هوا

اوقات شرعی

اسامی هیئت مدیره کشوری جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

استان

شماره همراه

Email

1

هدیه

نعمتی

گیلان

09111320677

H_n_112@yahoo.com

2

حبیب ا...

فاضلیان

خوزستان

09133842924

Habibfazelian@yahoo.com

3

سید مصطفی

هوشیاری

اصفهان

09132297362

Ri129@yahoo.com

4

حسن

قجاوند

اصفهان

09131058837

Hasan.ghajavand@yahoo.com

5

سیامک

شفیع پور

آذربایجان غربی

09146231273

siashafipoor@gmail.com

6

مجتبی

حیدری

چهارمحال بختیاری

09131833651

Mhidary111@yahoo.com

7

سید امیر حسین

قریشی

خراسان رضوی

09155182356

Ghorashi.amir@yahoo.com

8

یونس

پروین

آذربایجان غربی

09144068427

Yones.parvin@gmail.com

9

سید مسعود

علوی

خراسان رضوی

09157006540

Alavim1@mums.ac.ir

10

غلام رضا

امینیان

فارس

09171159484

11

سوسن

مجتبوی

فارس

09171966009

Sue_1351@yahoo.com