شروع ثبت نام طرح جوانه گرنت فناورانه  از ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹، پلی کلینیک کارآفرینی شبکه جامع دانشگاه های های استان خراسان رضوی  جهت اطلاع رسانی شیوه نامه اجرایی و فایل فراخوان به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، اقدام به برگزاری وبیناری مشترک نموده است. در این وبینار، نماینده پارک علم و فناوری خراسان، سرکار خانم مهندس خنده رو نکات و فرایند اجرایی شدن برنامه گرنت فناورانه را ارائه خواهند داد. مخاطبین وبینار: اعضای هیئت علمی و اساتیدی که استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری هستند. زمینه پایان نامه ها و رساله ها (پارساها) باید در حوزه ی فناوری اطلاعات باشد. زمان برگزاری وبینار: شنبه، ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۸ نحوه برگزاری:

ارائه مجازی در بستر وبینار موسسه آموزش عالی فردوس

https://lms.ferdowsmashhad.ac.ir/anxiety_management