جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی در نظر دارد اولین المپیاد ورزشی جام حکیم جرجانی در قالب مسابقات ویژه آقایان و بانوان در ورزشهای فوتسال ، تنیس روی میز ، شطرنج و دارت برگزارنماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر صفحه اختصاصی مسابقات مراجعه نمائید.