بياري خداوند متعال چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و سمینار علمی 

در تاریخ ۲۳و۲۲ آذر ماه سال جاري در محل دانشگاه فردوسی دانشکده علوم مشهد برگزار می گردد.

جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی


لطفا مدیران محترم شرکتها : جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای بیژن نجاتی (مدیر برگزاری نمایشگاه)

به شماره تماس 09159119279 برقرار نمائید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمائید