مشارکت اعضا در جوامع صنفی می تواند، درارتقاء و بهبود جامعه موثر باشد. قطعا هر چقدر درصد مشارکت بیشتر باشد، اهداف در دسترس تر خواهند بود. جهت حصول به این هدف هیئت مدیره اولین جلسه هم اندیشی را در تاریخ 18 اسفند با حضور 40 نفر از اعضا برگزار نمود. اولین جلسه با حضوراعضا هیئت مدیره دوره گذشته و این دوره، کاندیداهای دوره اخیر و اعضا برگزار کننده انتخابات در محل مرکز بهداشت شماره یک مشهد از ساعت 20 الی 23 برگزارگردید. ابتدا کلیپی از فعالیتهای دوره گذشته به نمایش در آمد که مورد توجه همکاران قرار گرفت. سپس سایت جدید جابک خراسان رضوی به آدرس

http://www.jabak-khrazavi.com

رونمایی گردید که دارای امکانات لازم برای برنامه های آتی جامعه خواهد بود. سپس جناب آقای خدیوی رئیس هیئت مدیره ضمن خوش آمدگویی به همکاران از همه دلسوزان دعوت به همکاری نمودند. در ادامه تعدادی از همکاران نقطه نظرات خود را مطرح نمودند. سپس از اعضا هیئت مدیره دوره گذشته، فعالان اصلی برگزار کننده دوره انتخابات اخیر از جمله جناب آقایان صفایی تبار و طوسی که نقش موثری در برگزاری مطلوب انتخابات داشتند، تجلیل به عمل آمد. در این هم اندیشی مدیریت سازمانی تشکیلات، ایجاد صندوق قرض الحسنه و استفاده از ظرفیت دانشجویان علوم آزمایشگاهی در فعالیتهای جامعه مورد تایید قرار گرفت.

هیئت مدیره جامعه آزمایشگاهیان خراسان رضوی