برای اولین آموزش زبان انگلیسی از طریق دنیای مجازی (تلگرام) به منظور ارتقاء آموزش زبان انگلیسی اعضاء راه اندازی شد.

 

 آدرس عضویت در گروه رایگان آموزش زبان انگلیسی مجازی جابک خراسان رضوی

https://t.me/joinchat/AAAAAEBfMcuRh4WZvxNSsg