مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره و بازرسین جابک خراسان رضوی مورخ سوم دی ماه

 

در این جلسه که با قرائت قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردیده بود، پس از اعلام برنامه و حضور نماینده استانداری خراسان در جایگاه ویژه، انتخاب رئیس جلسه (آقای سید مسعود علوی) و نائب رئیس (آقای داوود عبدالمومن طوسی) و سه  نفر منشی جلسه مجمع (آقای مصطفی اکبری و خانمها مریم درخشنده و شادی شهودی فر) برگزار شد. پس از گزارش کوتاهی از روند انتخابات توسط آقای مرادعلی صفائی تبار و گزارش بازرس جامعه توسط آقای گنج بخش انتخابات بصورت رسمی با تایید هویت اعضاء، ثبت نام و رای گیری با نظم و انضباط خاصی شروع شد. پس از شمارش آراء، آقایان بیژن نجاتی ریحانی، مهدی خدیوی، مهدی عطاریان، محمد کمالی، مهدی داورپناه مقدم، سیدحمید طباطبائی و محسن ولی زاده به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و امید نجاتی، مهدی طاهری و سیدامیر میرباقری به عنوان اعضاء علی البدل به مدت سه سال انتخاب شدند. همچنین در بخش بازرسین آقای عزیزالله بهجتی به عنوان بازرس اصلی جامعه و آقای سید محسن صادق الحسینی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

با تشکر و سپاس هیات موسس جابک خراسان رضوی