کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

اخبار و مقالات

کنفراس علمی اصول کنترل کیفی داخلی و خارجی با همکاری شرکت من و جابک خراسان رضوی

کنفراس علمی اصول کنترل کیفی داخلی و خارجی با همکاری شرکت من و جابک خراسان رضوی

کنفراس علمی اصول کنترل کیفی داخلی و خارجی با همکاری شرکت من و جابک خراسان رضوی

ادامه مطلب ...

سمینار علمی چالش های اندازه گیری ویتامین ها با استقبال خوب همکاران و مسئولین فنی آزمایشگاهها

سمینار علمی چالش های اندازه گیری ویتامین ها با استقبال خوب همکاران و مسئولین فنی آزمایشگاههای خراسان رضوی برگزار گردید

جامعه آزمایگاهیان خراسان رضوی با همکاری شرکت دانش بنیان ایده آل تشخیص آتیه در راستای برگزاری سمینارهای آموزشی با محوریت آزمایشگاه و بالین، اقدام به برگزاری سمیناری با عنوان "چالش های جهانی اندازه گیری ویتامین ها" در تاریخ 26 بهمن ماه 1401 با استقبال خوب همکاران و مسئولین فنی آزمایشگاهها در سالن اجتماعات نظام پزشکی مشهد برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

متن

 

 

soap2day