انجمن های آزمایشگاهی خراسان با همکاری اداره امورآزمایشگاهها ، دانشگاه علوم پزشکی وسازمان نظام پزشکی مشهد برگزارمی کنند:

                    کنفرانس علمی « مدیریت کیفیت درآزمایشگاههای پزشکی»

                                با۴/۲۵ امتیازبازآموزی(شناسه: ۲۱۱۳۴۹)

                                          تاریخ برگزاری : ۳۰ فروردین
  
                        محل برگزاری: چهارراه دکترا، تالارابن سینا

همکارانی که عضو آموزش مداوم نیستند و تمایل به حضور در سمینار را دارند. مشخصات و محل کار خود را به شماره 09159119279 اس ام اس  نمایند.