سمینار علمی اصول کنترل کیفی داخلی و خارجی در آزمایشگاه در تاریخ یکم شهریور با همکاری جابک خراسان رضوی و شرکت من در محل سالن همایش های سازمان نظام پزشکی مشهد گردید. این سمینار که در سامانه آموزش مداوم ثبت شده بود از ساعت 8 با حضور متخصصین و کارشناسان همه گرایش های علوم آزمایشگاهی برگزار گردید. سخنرانان سمینار آقای دکتر کروریان و آقای دکتر سزاوار بودند. مباحث مختلف در زمینه کنترل کیفی داخلی و خارجی توسط اساتید مطرح و مورد استقبال مدعوین قرار گرفت. در انتهای مراسم هدیه ای از طرف شرکت به اساتید تقدیم گردید. سه هدیه نیز که از طرف شرکت تهیه شده بود. بصورت قرعه کشی بین حضار توزیع گردید.