بزرگترین گردهمایی آزمایشگاهیان خراسان رضوی

برنامه تفضیلی همایش

 

 

🌹🌹🌹اطلاعیه🌹🌹🌹

همکاران محترم جامعه آزمایشگاهی خراسان

بااهدای سلام، 
باتوجه به اینکه امکان حضورتعدادزیادی ازهمکاران درروزکاری (پنجشنبه) درمراسم بزرگداشت روز علوم آزمایشگاهی میسر نمی باشد پیرو پیشنهادها ودرخواست هایی که به اعضای ستادبرگزاری مراسم ارائه گردید مقررشد درروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ همایش علمی «آزمایشگاه وقانون» طبق برنامه قبلی برگزارگردد ومراسم روزملی علوم آزمایشگاهی وهفته جهانی کارکنان آزمایشگاههای بالینی به زمان مناسبی که متعاقبا اعلام خواهدشدموکول گردد.

«ستادبرگزاری مراسم روزعلوم آزمایشگاهی»