گزارشی از سومین همایش علمی حکیم جرجانی و پنجمین نمایشگاه تجهیزات نوین آزمایشگاهی 

بنابه دعوت جابک خراسان سومین همایش علمی با عنوان کنترل کیفی داخلی و خارجی با همکاری واحد آموزش مداوم دانشگاه و امتیاز باز آموزی با هدف ارتقا سطح علمی همکاران طی روزهای ۶و۷ آذر ماه سالجاری درهتل میثاق مشهد با حضور تعداد کثیری از همکاران با موفقیت برگزار گردیدو در پایان گواهی های مربوطه به شرکت کنندگان تحویل گردید.

همچنین طی دو روز مذکور پنجمین نمایشگاه تجهیزات نوین آزمایشگاهی در هتل میثاق برگزار گردید و طی آن تعدادی از شرکتهای معتبر داخلی با عرضه آخرین محصولات و تولیدات خویش ضمن تماس با مسئولین فنی ومدیران آزمایشگاههای استان توانستند باایجاد ارتباط مستقیم و دریافت دیدگاههای متقابل به تبلیغ  کالاهای خود بپردازند.

لازم به یادآوری است که نمایشگاه مذکور با اقبال چشمگیر همکاران و رضایت شرکتها مواجه گردید.

با سپاس: جابک خراسان رضوی

     
             
             
             
             
             
             
             

برای دریافت فایلهای سخنرانی اساتید مدعو همایش فایل ذیل را کلیک نمائید.

دانلود : dr kalani

dr MH sadeghian

dr keramati

dr farsiani

dr H sadeghian

dr Rafatpanah

dr soleimanpour

mis jangi

dr mansouri