کار و تلاش امروز رهگشای آینده

جابک خراسان رضوی

شاغلین آزمایشگاههای پزشکی، قهرمانان پشت صحنه مبارزه با کرونا

آب و هوا

اوقات شرعی

اخبار و مقالات

کنفراس علمی اصول کنترل کیفی داخلی و خارجی با همکاری شرکت من و جابک خراسان رضوی

کنفراس علمی اصول کنترل کیفی داخلی و خارجی با همکاری شرکت من و جابک خراسان رضوی

کنفراس علمی اصول کنترل کیفی داخلی و خارجی با همکاری شرکت من و جابک خراسان رضوی

ادامه مطلب ...

سمینار علمی چالش های اندازه گیری ویتامین ها با استقبال خوب همکاران و مسئولین فنی آزمایشگاهها

سمینار علمی چالش های اندازه گیری ویتامین ها با استقبال خوب همکاران و مسئولین فنی آزمایشگاههای خراسان رضوی برگزار گردید

جامعه آزمایگاهیان خراسان رضوی با همکاری شرکت دانش بنیان ایده آل تشخیص آتیه در راستای برگزاری سمینارهای آموزشی با محوریت آزمایشگاه و بالین، اقدام به برگزاری سمیناری با عنوان "چالش های جهانی اندازه گیری ویتامین ها" در تاریخ 26 بهمن ماه 1401 با استقبال خوب همکاران و مسئولین فنی آزمایشگاهها در سالن اجتماعات نظام پزشکی مشهد برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

ششمین نمایشگاه تجهیزات نوین آزمایشگاهی خراسان رضوی

ششمین نمایشگاه تجهیزات نوین آزمایشگاهی خراسان رضوی

ششمین نمایشگاه تجهیزات نوین آزمایشگاهی خراسان رضوی مکان: هتل نوین پلاس واقع در الهیه بلوار صادقیه - صادقیه 12 زمان: تاریخ 29و 30 بهمن ماه

ادامه مطلب ...

متن

 

 

soap2day